Je Bůh mentální bytost?

Máme fyzické tělo a mysl. Podobně někdy Boha považujeme za fyzickou bytost, která má mysl podobnou té naší. Lidé si často představují, že se Bůh skládá z obrovské mysli nebo že pracuje stejným způsobem jako my a naše mysl. Až dosud byla mysl největším dosažením lidstva. Díky mysli dosáhla věda a náš fyzický svět obrovského pokroku. Jelikož je mysl naším největším dosažením, máme sklon považovat Boha za bytost s tou nejvyvinutější myslí. Bůh ale není mentální bytost. Bůh nepůsobí z mysli. Nepotřebuje mentální vyjádření, které k jednání používáme my. Bůh se nepotřebuje vyjadřovat pomocí mysli.

Lidská bytost obvykle přemýšlí, než něco udělá. U Boha tomu tak není. Používá Sílu své Vůle, která když vidí, zároveň také koná a stává se. Boží vidění, konání a stávání se jsou okamžité a současné.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »