Je Bůh mentální bytost?

Máme fyzické tělo a mysl. Podobně někdy Boha považujeme za fyzickou bytost, která má mysl podobnou té naší. Lidé si často představují, že se Bůh skládá z obrovské mysli nebo že pracuje stejným způsobem jako my a naše mysl. Až dosud byla mysl největším dosažením lidstva. Díky mysli dosáhla věda a náš fyzický svět obrovského pokroku. Jelikož je mysl naším největším dosažením, máme sklon považovat Boha za bytost s tou nejvyvinutější myslí. Bůh ale není mentální bytost. Bůh nepůsobí z mysli. Nepotřebuje mentální vyjádření, které k jednání používáme my. Bůh se nepotřebuje vyjadřovat pomocí mysli.

Lidská bytost obvykle přemýšlí, než něco udělá. U Boha tomu tak není. Používá Sílu své Vůle, která když vidí, zároveň také koná a stává se. Boží vidění, konání a stávání se jsou okamžité a současné.