Jak se může člověk přibližovat úspěchu, když věří, že „Jak se ohýbají tvé nohy, tak se ohýbá cesta“? Je to skutečně možné?

Je to docela možné. Myslíme si, že nejprve musíme mít plán, podle kterého budeme postupovat, abychom v budoucnu dosáhli úspěchu. Nyní pracujeme svou myslí. Mysl říká: „Musím něčeho dosáhnout. Musím přemýšlet, jak mohu uskutečnit svůj plán.“ Bůh to ale nedělá. Bůh vidí současně minulost, přítomnost i budoucnost. Jakmile budeme s Bohem jedním, jakmile se pomocí neustálé aspirace sjednotíme s Božím Vědomím, pak vše, co budeme dělat, budeme dělat spontánně. Nebudeme používat mysl, ale budeme vždy jednat ze svého vlastního vnitřního vědomí, svou intuitivní schopností. A když získáme tuto intuitivní schopnost, můžeme snadno jednat, aniž bychom měli plán.

V každém okamžiku se přímo před námi zhmotní možnost úplného projevení, ke kterému má dojít. Nyní si myslíme, že během, řekněme, deseti či dvaceti dnů se naplní nějaké naše naděje a aspirace. Avšak když jsme sjednoceni s Božím Vědomím, je to víc než pouhá možnost. Je to nevyhnutelnost, okamžité dosažení. Vize a naplnění jdou ruku v ruce. V běžném lidském vědomí je vize jedna věc a naplnění druhá. Ale jsme-li sjednoceni s Božím Vědomím, tehdy se vize a naplnění nedají oddělit.