Je mysl jako taková určitý stroj spojující vyšší s nižším?

Mysl je spojnice. S její pomocí můžete jít do oblastí daleko nad myslí. Ale zároveň s její pomocí můžete vejít do své vitální bytosti, do své nižší vitální bytosti. Mysl je kanál, který nás spojuje s tím, co je nahoře, i s tím, co je dole.