Je mysl jako taková určitý stroj spojující vyšší s nižším?

Mysl je spojnice. S její pomocí můžete jít do oblastí daleko nad myslí. Ale zároveň s její pomocí můžete vejít do své vitální bytosti, do své nižší vitální bytosti. Mysl je kanál, který nás spojuje s tím, co je nahoře, i s tím, co je dole.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »