Sri Chinmoyi, v hinduistické tradici se mluví o tom, jak je átman totožný s Brahman — že se individuální duše rovná Univerzální Duši. Ježíš Kristus jednou řekl: „Já a můj Otec jsme jedním.“ Tato dvě vyjádření pocházející ze dvou odlišných duchovních pozadí — jsou, v duchovním světle, jedním, a tím stejným?

Jsou to stejná vyjádření. Átman a Paramátman jsou individuální duše a Nejvyšší Já. Bůh sestupuje do projevení a bere na sebe podobu individuální duše, átman. Potom v procesu svého vývoje individuální duše dosahuje a stává se Nejvyšším Já, Paramátman. Aby v materiálním světě naplnil Sám Sebe úplně a zcela, Bůh potřebuje individuální duši.

Tato vyjádření jsou stejná. Když Kristus řekl: „Já a můj Otec jsme jedním,“ bylo to jako kdyby řekl, že átman a Paramátman jsou jedním. To je proč v Indii říkáme Átmanam Viddhi: „Poznej sám sebe.“ Když znáte sami sebe, potom znáte Boha, protože mezi vámi a Bohem není žádný rozdíl. Seberealizace je realizace Boha a realizace Boha je Seberealizace. Z tohoto důvodu v Indii říkáme také Soham asmi: „On jsem já,“ a Aham Brahma: „Já jsem Brahman.“ Stejně tak všechny esoterické tradice vždy tvrdily, že pravé poznání najdeme hledáním uvnitř. To je proč Ježíš řekl: „Království nebeské je uvnitř vás.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »