Podniká duše člověka během spánku nějaké cesty?

Ano. Duše se vydává na cesty do různých úrovní vědomí. Je sedm vyšších světů a sedm nižších světů. Duše během spánku cestuje těmito světy. Duše téměř každého člověka má to štěstí, že má přístup k některým z těchto světů, avšak velice málo lidí si tyto zážitky uvědomuje, když se odehrávají, nebo si je pamatuje po probuzení.