Může se tělo a vědomí člověka během jeho života změnit natolik, že do něj bude moci vstoupit vybranější duše?

Vybranější duše do něj nevstoupí. Avšak když se tělo a vědomí člověka úplně přemění, může duše, kterou už má, nanejvýš účinně, v celé své nadpřirozené Dokonalosti, naplnit své božské poslání zde na zemi.