Když přemýšlíme o myšlenkách někoho jiného, naladíme se na jeho „psychické“ vzruchy. Je účinné cvičení, alespoň do doby našeho vlastního duchovního rozvinutí, naladit se na někoho, o kom věříme, že je zakotven ve Zdroji své bytosti, ve své duši?

Nejprve si ujasněme použití slova „psychický“. Tak jak toto slovo používám já, nevyjadřuji jím synonymum ke slovu „okultní“, ale vztah k psychické bytosti. V psychické bytosti, která je božskou jiskrou, není žádné vzrušení. Obvykle se naladíme na vitální nebo mentální vzrušení druhých. Samozřejmě naladit se na osvícenou duši je účinné cvičení. To je to, co by měl člověk dělat na začátku nebo do té doby, než má schopnost duchovně se otevřít. Proto říkáme, že pokud zůstanete klidní a tiší a dovolíte, aby do vás vstoupily božské myšlenky vašeho duchovního Průvodce, budete zaplaveni Mírem. Tento druh naladění je nejen efektivní a správné cvičení, ale je také základním cvičením pro toho, kdo je veden duchovním Mistrem.