Jak člověk pozná, zda je jeho duše šťastná?

Nejprve ze všeho musí vědět a cítit, kde duše přebývá, kde se v těle nachází. Aby člověk poznal a cítil duši, musí aspirovat. Díky planoucí aspiraci může během své duchovní cesty skutečně zjistit, zda je jeho duše šťastná, nebo nikoliv. Jen když bude vidět a cítit radost uvnitř i vně a také když nebude nacházet chyby na Božím stvoření a na Boží spravedlnosti, pocítí, že jeho duše je šťastná.