Existují uvnitř člověka dva druhy pokynů, jeden vycházející z jeho nejhlubší přirozenosti — který zahrnuje a rozvíjí vše v dobrotě a soucitu — a druhý, který se týká jenom „mě“ a „mého“?

Ano. V člověku existují dva druhy pokynů. Dobrota a soucit pochází z naprosté hloubky naší bytosti, zatímco „já“ a „moje“ pochází z povrchu. „Já“ a „moje“ nemohou přicházet z naprosté hloubky.