Může ve snu duše vypadat jako stará, vrásčitá a moudrá žena i jako malé dítě, které žvatlá svým jazykem?

Ano. Duše může ve snu vypadat jako stará žena i jako malé dítě. Duše si na sebe ve snu může vzít jakoukoliv podobu, aby dala vnější bytosti určitý zážitek. Postupné božské dospívání duše můžeme přirovnat k postupnému růstu semínka v strom.