Je to duše, která se musí odevzdat Kosmickému Já?

Ano. Každá lidská bytost má individuální duši. Tato duše se musí odevzdat Já — Já, kterému se v indické terminologii říká Paramátman a které je neprojevené. Toto Já nepřijímá lidskou inkarnaci ani nevstupuje do stvoření, zatímco duše si bere lidské tělo a přijímá omezení, nedokonalost a nevědomost. Tato individuální duše, která přijme lidské tělo, není všeprostupující, vševědoucí nebo všemohoucí. Já takové je. Duše při svém vývoji může jednoho dne splynout s tímto Já a stát se stejně mocnou jako Já.