Dostává duše ve svém vývoji nové pokyny nebo jen odhaluje to, co vždy znala?

Kdybyste řekl „zážitek“ spíše než „pokyny“, byla by tato otázka přesnější. Jen Bůh nebo Kosmické Já může dávat duši pokyny.

Duše odhaluje to, co vždy znala. Zároveň však roste a obohacuje se tím, že přijímá božskou podstatu svých pozemských zážitků. Mezitím si fyzické vědomí více a více uvědomuje neomezenou božskou schopnost duše. Protože je duše v podstatě sjednocena s Bohem, odhaluje to, co vždy znala. Ale v procesu vývoje se její stávání a poznávání, poznávání a stávání pohybují společně a jsou to navzájem se doplňující procesy na klíně Nejvyšší Pravdy.