Dostává duše ve svém vývoji nové pokyny nebo jen odhaluje to, co vždy znala?

Kdybyste řekl „zážitek“ spíše než „pokyny“, byla by tato otázka přesnější. Jen Bůh nebo Kosmické Já může dávat duši pokyny.

Duše odhaluje to, co vždy znala. Zároveň však roste a obohacuje se tím, že přijímá božskou podstatu svých pozemských zážitků. Mezitím si fyzické vědomí více a více uvědomuje neomezenou božskou schopnost duše. Protože je duše v podstatě sjednocena s Bohem, odhaluje to, co vždy znala. Ale v procesu vývoje se její stávání a poznávání, poznávání a stávání pohybují společně a jsou to navzájem se doplňující procesy na klíně Nejvyšší Pravdy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »