Žádá duše po člověku, aby změnil své způsoby jednání?

Duše neklade požadavky jako takové. Není jako matka, která po svém dítěti neustále něco požaduje se slovy: „Říkám ti to pro tvé vlastní dobro.“ Duše dělá to, že posílá božskou inspiraci. Tato inspirace může být někdy tak živá a spontánní, že ji člověk může cítit téměř jako vnitřní požadavek od svého vnitřního já na svou vnější osobnost. Avšak duše nepožaduje. Naopak, má pochopení pro lidská selhání a nedokonalosti a snaží se s nimi sjednotit. A potom se snaží svým vnitřním Světlem člověku pomoci změnit jeho způsoby jednání.