Jak se to liší od požadavků, které klade ego?

Nyní víme, že duše si neklade žádné požadavky. Když si ego klade nějaký požadavek, je to vše zaměřené na sebe — „já“: „mně“: „moje“. Ego chce vlastnit a být vlastněno. Ego se chce naplnit tím, že sytí vnější osobnost. Ale to je prostě nemožné, protože jeho touhy jsou nekonečné. Když chce duše něco mít, není to pro její osobní prospěch, ale pro naplnění Božského. Ego se nakonec setká se zklamáním, zatímco duše naplněním Božské Vůle naprosto naplní sebe sama.