Mají věci nebo místa duši? Například má židle duši, má město duši?

Každá věc a každé místo má duši. Tak jako ostatní města, má duši i město New York. Nejvyšší mi několikrát milostivě ukázal duši New Yorku. Rozdíl mezi duší věcí a duší lidí je otázkou jejich stupně vývoje, míry, do které projevily své božské schopnosti. Procesem reinkarnace duše postupně projevuje své síly skryté uvnitř, a nakonec dosahuje svého naprostého Naplnění.