Má Země duši?

Jistě. Země představuje mateřský aspekt Božského. Na Zemi naleznou Hmota a Duch své naprosté naplnění vzájemnou pomocí a úplnou jednotou. Hmota uvidí okem vize Ducha. Duch rozkvete díky probuzení Hmoty a jejímu naplnění energií, aby se stala dokonalým nástrojem fyzické nesmrtelnosti a lidské přeměny na Zemi. Dvě hlavní vlastnosti duše Země jsou aspirace a soucitná tolerance.