Co znamená, když se o někom řekne, že má mladou duši nebo starou duši?

Z duchovního pohledu je starou duší nazýván ten, kdo ve svých dřívějších inkarnacích dosáhl vyšší a hlubší zážitky. Člověk, kterému takovéto zážitky chybí, je nazýván mladou duší. Jak vidíte, to, co určuje „postavení“ duše, není počet inkarnací, ale to, co se člověk v těch životech naučil a čeho dosáhl.