Postupují u mladé duše věci rychleji, protože má méně nánosů z předcházejících inkarnací?

Věci postupují u mladé duše rychleji za předpokladu, že jde o upřímného a zasvěceného aspirujícího, který bezvýhradně poslouchá svého duchovního Průvodce a není zatížen příliš mnoha světskými zkušenostmi.

Tady si znovu musíme uvědomit jednu věc: není to počet inkarnací, co zdržuje rychlou cestu duše směrem ke konečnému Cíli, ale staré neosvícené lidské zvyky a sklony, pro něž je nesnadné otevřít se Světlu, aby byly očištěny a přeměněny.