Jaký je rozdíl mezi „silou duše“ a „silou charakteru“?

Síla charakteru je pýcha morálky a lidskosti. Síla duše je pýcha Duchovnosti, Věčnosti a Nekonečnosti. Tím, co jsem teď řekl, ve vás nechci zanechat dojem, že morálka nemá ve vnitřním a duchovním životě žádnou hodnotu. Naopak, pevná morálka je přípravou pro hlubokou duchovnost. Úloha morálky je v pravé duchovnosti nesmírně veliká. Síla duše je vnitřní síla nebo jistota, která pochází z Božského ve vás. Jakmile jste spatřili svou duši, ucítili jste v sobě Boží Vůli a dostali jste sílu projevit Jeho Vůli zde na zemi.