Jaké je spojení duše s minulou a budoucí karmou?

Ve skutečnosti nemůžeme karmu plně pochopit odděleně od duše. Karma existuje kvůli růstu duše. Zajisté víte, co slovo “karma“ znamená. Je to sanskrtské slovo odvozené od kořene kri „dělat“. Cokoliv děláme, říkáme nebo na cokoliv myslíme, je karma. Vesmír je řízen zákonem, kterému říkáme Zákon karmy. O Zákonu karmy jste četli hodně, nemusím ho zde tedy vysvětlovat, chci jen říci, že všechny činy a myšlenky člověka zanechávají otisk na kauzálním těle a přinášejí určité následky.

Zároveň je duše daleko za dosahem smyčky příčiny a následku. Je spojujícím článkem mezi tím, co předchází, a tím, co následuje. Je obohacována všemi zážitky, které člověk získává prostřednictvím zákona karmy.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Jóga a duchovní život. Cesta indické duše..Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 1994.

Toto je 3rd. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Jóga a duchovní život. Cesta indické duše., dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »