Jaké je spojení duše s minulou a budoucí karmou?

Ve skutečnosti nemůžeme karmu plně pochopit odděleně od duše. Karma existuje kvůli růstu duše. Zajisté víte, co slovo “karma“ znamená. Je to sanskrtské slovo odvozené od kořene kri „dělat“. Cokoliv děláme, říkáme nebo na cokoliv myslíme, je karma. Vesmír je řízen zákonem, kterému říkáme Zákon karmy. O Zákonu karmy jste četli hodně, nemusím ho zde tedy vysvětlovat, chci jen říci, že všechny činy a myšlenky člověka zanechávají otisk na kauzálním těle a přinášejí určité následky.

Zároveň je duše daleko za dosahem smyčky příčiny a následku. Je spojujícím článkem mezi tím, co předchází, a tím, co následuje. Je obohacována všemi zážitky, které člověk získává prostřednictvím zákona karmy.