Kde duše odpočívá, když poprvé opustí tělo? Bere si s sebou svá tělesná nebo pozemská omezení?

Když duše opustí tělo, zůstává nejprve po krátkou dobu ve vitálním světě. Některé duše tam trpí, jiné ne. Je to jako návštěva cizí nové země. Někdo má štěstí, takže se téměř okamžitě dokáže volně stýkat s lidmi této nové země a pochopí jejich kulturu, zatímco druzí takové štěstí nemají.

Duše si s sebou do vyšších světů nebere žádná pozemská omezení. Když duše nebo psychická bytost opouští tělo a vrací se zpět do své vlastní sféry, shromažďuje podstatu svých pozemských zážitků. Nějakou dobu zůstává ve své oblasti a potom se s novým odhodláním a novými možnostmi realizovat a naplnit Božské zde na zemi vrací zpět do tohoto světa.