Jaký bod je nejlepší používat k zaměření našeho pohledu při koncentraci?

Sri Chinmoy: To záleží na každém. Pro někoho je snazší dívat se na plamen svíčky a koncentrovat se, pro druhé je jednodušší dívat se na krásnou květinu. Ještě další se raději dívají na vycházející slunce a koncentrují se. Jestliže člověk získává určitou vnitřní radost, když se koncentruje na nějaký zvláštní předmět, měl by se pro dosažení svého cíle koncentrovat právě na tento předmět.

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1.Poprvé vydáno nakladatelstvím (knižně nevydáno) v roce 2015.

Toto je 137th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Pláč země se potkává s úsměvem Nebe, část 1, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »