13.

Choto kiba baro sabar majhare
Jahar asan raje
Jar jaya dhwani niyata dhwaniche
Nandana bana majhe

In all,
The lower than the lowest
And the higher than the highest,
You abide.
Sleeplessly Your Victory-Song
Resonates in the heart of Eden.

Ve všem,
nižším než nejnižším
a vyšším než nejvyšším přebýváš.
Bezesně zní Tvá Píseň Vítězství
v srdci Edenu.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996