2.

Bhakati janaye tushibo tahare
Amara tarun dal
Nishchita jani chalar pathere
Kare dibo jhalamal

O Lord Absolute,
We, the ever-blossoming souls,
Shall satisfy You with our
Oneness-devotion-breath-hearts.
We embody certainty’s life
To surprisingly illumine
Our journey’s birthless
And deathless course.

Ó Pane Absolutní, my, vždy rozkvétající duše,
Tě uspokojíme svými srdci dechu oddanosti a jednoty.
Ztělesňujeme život jistoty,
abychom překvapivě osvítili nezrozený
a nesmrtelný běh naší cesty.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996