21.

Ekada amara e tarun dal
Shudhu snehashish bale
Parichita habo bishwer majhe
Bijayi senani bale

A day shall dawn
When we, the ever-blossoming souls,
Only by virtue of
Your Compassion-Blessings,
Shall proclaim our world-conquest
To the four corners of the globe.

Jednou se rozbřeskne den,
kdy my, vždy rozkvétající duše,
pouze mocí Tvých Požehnání Soucitu,
vyhlásíme naše dobytí světa
do čtyř světových stran.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996