22.

Ei tuku jar sampad nai
Artha jahar bhritya
Manase noder sei narayan
Biraj kariche nitya

No iota of wealth You own;
Yet, all El Dorados at Your Feet.
O Lord Supreme,
Indweller of our hearts,
Your boundless Bounty
Permits You not to escape
Our stark mind-confines.

Ani špetku bohatství nevlastníš,
přec, všechna Eldoráda u Tvých Nohou.
Ó Pane Nejvyšší, obyvateli našich srdcí,
Tvá bezhraničná Štědrost
Ti nedovoluje uniknout hranicím naší pusté mysli.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996