34.

Ogo sumahan ogo sundar
Janai moder nati
Tomar sebai niyojito haye
Jeno bhuli labh khati

O Transcendental Height,
O Beauty Unfathomable,
To You we bow.
May we be totally oblivious
To our earthly gains and losses
In committing ourselves
To Your Service-Light.

Ó Transcendentální Výško,
ó Kráso Bezmezná,
Tobě se klaníme.
Nechť nedbáme
svých pozemských zisků a ztrát
ve svém zasvěcení Tvému Světlu Služby.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996