33.

He prabhu moder kripa kare aji
Ei karo barabhoy
Tomar charane bhakati moder
Chirakal jeno roy

O Lord Absolute,
Today do inundate our earth-existence
With Your Compassion-Flood.
May our devotion-adoration
Ever be found
At Your Feet Supreme.

Ó Pane Absolutní,
dnes zaplav naši pozemskou existenci
Záplavou Svého Soucitu.
Nechť naše oddanost a zbožňování
jsou vždy k nalezení
u Tvých Nohou Nejvyšších.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996