36.

Jyotir jyotite dubiya rayecho
Haiya apana hara
Taba pada tale shanti peteche
Kato je bandha kara

O Lord of the ever-transcending Beyond,
You are discovered Self-amorous
In Your birthless and deathless Light.
At Your Feet
All utterly lost human souls
Have found their Peace-Haven.

Ó Pane vždy překračujícího Světa Za,
jsi odhalen milující své Já
ve Svém nezrozeném a nesmrtelném Světle.
U Tvých Nohou všechny zcela ztracené lidské duše
nalezly své Útočiště Míru.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996