37.

Bhishma dadhichi arjun drona
Bhim abhi chilo bir
Niyata jahara chalito shunechi
Unnata kare shir

Vishma, Dadichi, Arjuna, Drona,
Bhima, Abhimanyu
Were all indomitable hero-souls
Who walked Mother Earth
With their loftiest tower-majesty-heads.

Bíšma dadiči, Ardžuna, Dróna, Bhíma, Abhimanju
byli všichni nezdolné hrdinské duše.
které kráčely po Matce Zemi
se svými nejvznešenějšími hlavami velebnosti věží.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996