38.

Amader kache rahiyache jei
Tomar ashish bal
Sei bale habo tahader mato
Amara tarun dal

You have inundated us
With Your Blessings infinite.
By virtue of Your Blessings,
We, the ever-blossoming souls,
Shall equal those immortal souls
And run abreast with them.

Zaplavil jsi nás
Svými Požehnáními nekonečnými.
Mocí Tvých Požehnání,
my, vždy rozkvétající duše,
se vyrovnáme těmto nesmrtelným duším
a poběžíme s nimi bok po boku.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996