39.

Chetana jahar akashe batase
Himadri shiro pare
Sagarer jale guhar andhare
Miliya nritya kare

O Lord, Your Consciousness
Pervades the sky
And the Himaloy-pinnacle-heights.
In darkness-caves
And in ocean-expanse
It sings and dances
In perfect oneness.

Ó Pane, Tvé Vědomí prostupuje oblohou
a výšinami himálajských vrcholů.
V jeskyních temnoty a v rozlehlosti oceánu
zpívá a tančí v dokonalé jednotě.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996