40.

Jar joy ghoshe jogi muni rishi
Niyata prabhate sanjhe
Sei sumahan rahiyache ei
Pondicherir majhe

O Lord Absolute,
Pondicherry-Dweller,
The saints, sages and yogis
Every morn and every eve
Proclaim Your Victory
From all four corners of the globe.

Ó Pane Absolutní,
Obyvateli Pondicherry,
světci, mudrci a jogíni
každého jitra a každého večera
provolávají Tvé Vítězství
ze všech čtyř stran světa.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996