43.

Sakaler prane nara narayan
Achen niyata jani
Heri sei murati manusher prane
Kemane aghat hani

Knowing perfectly well
That the Absolute Lord Supreme abides,
In His living Presence, in all,
How can we ever torture
Any human life?

Vědouce velmi dobře,
že Absolutní Pán Nejvyšší
přebývá ve Své živé Přítomnosti ve všem,
jak bychom kdy mohli trápit
jakýkoli lidský život?
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996