44.

Je bayu bahiche moder parane
Jibani shakti haye
Se bayu bahiche sakal parane
Jeteche sakali saye

The way the Life-Force
Of our breath
Resides in us
Exactly the same way
The Life-Force abides in all,
And accepts and endures
Each and every human being.

Tak, jak Životní Síla
našeho dechu sídlí v nás,
přesně tak
sídlí Životní Síla ve všem
a přijímá a snáší všechny
a každou lidskou bytost.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996