45.

Jiber srashta brahmare jini
Karen srijan age
Bhakti arghya rakhitechi mora
Se deber purobhage

You are the Source
Of Brahma the Creator.
Before You we place
Our supplication, devotion
And adoration-surrender.

Ti jsi Zdrojem
Brahmy Stvořitele.
Před Tebou skládáme
své prosby, oddanost
a odevzdání zbožňování.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996