46.

Din upachar kono bhoy nai
Tini je moder pita
Anather nath nayaner jyoti
Tini je moder mita

No iota of fear have we
While offering You
Our wee, puny and paltry gifts,
For we know
You are the Compassion-Lord
Of our motherless, fatherless, helpless life.
You are the Vision-Light
Of the whole universe.
You are our Eternity’s only Friend.

Ani špetku strachu nemáme,
když ti nabízíme
své maličké, drobné, ubohé dary,
neboť víme, že jsi Pán Soucitu našeho života
bez matky, bez otce, bez pomoci.
Ty jsi Světlem Vize veškerého vesmíru.
Ty jsi jediným Přítelem naší Věčnosti.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996