48.

Sindhu salile shishirer sama
Tuchha sebar dan
Sadare grahan kariye rakhiyo
Tabu je moder man

Like the most insignificant service
Rendered by the morning dew
To the ocean-surface,
We know our service to You
Is equally and unmistakably
Most insignificant.
Notwithstanding, lovingly
You accept our service-flames
To bless us
With Your bountiful Pride.

Jako nejbezvýznamnější služba
prokázaná ranní rosou hladině oceánu víme,
že naše služba Tobě je stejně tak
nepochybně nejbezvýznamnější.
Přesto, s láskou přijímáš
plameny naší služby,
abys nás požehnal svou štědrou Pýchou.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996