49.

Anal anile anute renute
Nehari tomar chabi
Taba dhyana rup ogo aparup
Enkeche katoje kabi

In fire and water,
In dust and atoms,
Seeing You, Your Meditation-Trance,
Many poets have depicted
Your immortal Beauty.

V ohni a vodě, v prachu a atomech,
zříc Tebe, Tvou Extázi Meditace,
mnoho básníku zobrazilo
Tvou nesmrtelnou Krásu.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996