50.

Anusari sei mahajan path
Lekhani niyechi hate
Ganthibo baliya ei kathahar
Ajike madhura prate

They are our pioneers.
We are walking along the same road
To reach Your hallowed Feet.
This beautiful morning
We are weaving the garland
Of our heart’s message,
Prayerful and soulful:

Jsou našimi průkopníky.
Kráčíme po stejné cestě,
abychom dosáhli Tvých posvěcených Nohou.
Toto překrásné ráno
pleteme věnec poselství našeho srdce,
zbožný a dušeplný:
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996