50.

Anusari sei mahajan path
Lekhani niyechi hate
Ganthibo baliya ei kathahar
Ajike madhura prate

They are our pioneers.
We are walking along the same road
To reach Your hallowed Feet.
This beautiful morning
We are weaving the garland
Of our heart’s message,
Prayerful and soulful:

Jsou našimi průkopníky.
Kráčíme po stejné cestě,
abychom dosáhli Tvých posvěcených Nohou.
Toto překrásné ráno
pleteme věnec poselství našeho srdce,
zbožný a dušeplný:

Sri Chinmoy, srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, srpen 1945.Poprvé vydáno nakladatelstvím Sri Chinmoy Centrum v roce 1996.

Toto je 1144th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy srpen 1945, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »