52.

Tomar bijoy pratishtha tare
Ogo nara narayan
Charane tomar jiban moder
Karinu samarpan

O Lord Supreme,
You have donned
An earthly cloak.
We place at Your Feet
Our surrender unconditional
For Your unhorizoned Manifestation
Here on earth.

Ó Pane Nejvyšší,
vzal jsi na sebe pozemský plášť.
Pokládáme k Tvým Nohám
své bezvýhradné odevzdání
pro Tvé neomezené Projevení zde na zemi.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996