8.

Je pathe moder guru chalechen
Sei path anusari
Chalibo amara e tarun dal
Tar jaya gan kari

Singing our Master’s Victory-Song,
We, the ever-blossoming souls,
Shall walk along Eternity’s Road
Blazed by His Divinity’s Radiance-Feet.

Zpívajíce Píseň Vítězství svého Mistra
my, vždy rozkvétající duše,
budeme kráčet Cestou Věčnosti
ozářenou Jeho Božskými Nohami Jasu.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996