9.

Kusumer mato phutiya thakibo
Bitari madhur gandha
Nirbak haye dekhibe sakale
Moder chalar chhanda

Like fully blossomed flowers,
We shall distribute
Our sweet redolence-fragrance.
Speechless, the whole world will watch
Our journey’s progress-march.

Jako plně rozkvetlé květiny
budeme roznášet svou sladkou libou vůni.
Oněmělý, celý svět bude sledovat
pochod pokroku naší cesty.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996