10.

Swadeshe bideshe jabo mora tar
Bahiya nutan bani
Nijere janiya kakhano amara
Haibona keha mani

Your new Message we shall carry
To all climes, near and far.
We shall be self-discoverers;
Pride-victims we never shall be.

Tvé nové Poselství zaneseme do všech krajů,
blízkých i dalekých.
Budeme sebeobjeviteli,
oběťmi pýchy nikdy nebudeme.
Sri Chinmoy, 15. srpen 1945, Sri Chinmoy Centrum, 1996