Mohl byste nám prosím vysvětlit, jak je možné, že se duše vyvíjí jenom na planetě Zemi?

Sri Chinmoy: Duše se projevuje jen na této planetě, protože tato planeta je ve vývoji. Vývoj znamená neustálý pokrok, neustálé dosažení. Když chce někdo dělat pokrok, když se chce překonávat, potom tady je to pravé místo. V jiných světech jsou kosmičtí bohové a jiné bytosti spokojeni s tím, čeho už dosáhli. Nechtějí svá dosažení překonat ani o píď. Tady na Zemi ale nejste spokojeni, já nejsem spokojen, nikdo není spokojen s tím, čeho dosáhl. Nespokojenost neznamená, že se na někoho zlobíme nebo že se zlobíme na svět. Ne! Nespokojenost znamená, že máme neustálou aspiraci jít dál a dál. Máme-li jen špetku Světla, chceme více Světla. Stále se chceme rozvíjet.

Když vzniklo stvoření, duše se vydaly různými cestami. Ty, které chtěly absolutní Pravdu, nekonečnou Pravdu, přijaly lidské tělo, aby tuto Pravdu mohly jednoho dne na zemi vlastnit, odhalit a projevit. Podle naší indické tradice existují tisíce kosmických bohů. Ochranných božstev a kosmických bohů je tolik, kolik je lidských bytostí. Tato božstva a bohové setrvávají ve vyšších světech, a to buď ve vitálním nebo intuitivním světě, anebo na nějaké vyšší úrovni. V současnosti mají mnohem větší sílu než my, třebaže jsou jejich schopnosti omezené. Pokud jsme ale osvobození a realizovaní, pokud jsme naprosto ztotožněni s Vědomím Nejvyššího, s Vůlí Nejvyššího, potom je překonáváme.

Naše lidské schopnosti jsou nekonečně větší než schopnosti takzvaných ochranných božstev, protože oni jsou spokojení s tím, co mají, kdežto my spokojení nejsme. Ve skutečnosti to ale není otázka nespokojenosti; je to záležitost neustálé aspirace. My víme, že náš Nejvyšší Otec je nekonečný. Cítíme, že jsme se ještě nestali Nekonečnem, ale pláčeme pro další a další rozšíření. Tato planeta má takovéto vnitřní naléhání. Na jednu stranu je temná, nevědomá a nezajímá se o božský život. Na druhou stranu je v ní ohromující vnitřní naléhání, které si většina lidských bytostí stále ještě neuvědomuje. Když působí toto vnitřní volání, naše možnosti a dosažení jsou bez konce. A jakmile dosáhneme Nekonečného, přirozeně překonáme dosažení jiných světů.

Sri Chinmoy, Plameny aspirace, (knižně nevydáno), 2015