Je veškeré umění projevením Krásy Nejvyššího?

Sri Chinmoy: Ano! Veškeré umění je zcela jistě projevením Krásy Nejvyššího. Umění je krása a krása je umění. Umění, krása a radost jsou jako tři bratři. Když Keats řekl, že „krásná věc je radost navěky“, měl úplnou pravdu, protože radost je krása sama. Keats řekl ještě něco nesmírně důležitého: „Krása je pravda, pravda krása.“

Pravda představuje to Nejvyšší. Když se Krása stane jedním s Pravdou, Krása se přirozeně stane rovněž tím Nejvyšším, což není nic jiného než Bůh. Umění je Božím výtvorem, projevením Boha. Jestliže myslíte na umění a na Boží Krásu, uvidíte, že jsou jako rub a líc téže mince; nelze je oddělit.