Jak mohu vnést více síly a vřelosti do umění mého života?

Sri Chinmoy: Je to vždy skrze vědomé zasvěcení. Vědomé zasvěcení znamená, že nabízíte sami sebe něčemu, abyste to těšili jeho vlastním způsobem. Jestliže zasvětíte sebe něčemu s myšlenkou, že jednoho dne to získáte nebo obdržíte a potom to použijete vlastním způsobem, tehdy to vůbec není skutečné zasvěcení. Pokud chcete vydělat peníze, abyste je použili svým vlastním způsobem, pak je to špatně. Jestliže však chcete vydělat peníze, aby vás a vaše peníze použil Nejvyšší svým vlastním způsobem, jestliže máte takovýto postoj, potom automaticky ve svém životě získáte sílu a vřelost.

Když nás někdo, kdo je nadřízený, nás používá svým vlastním způsobem, automaticky získáváme sílu a energii; a Nejvyšší je náš skutečný nadřízený. Jestliže však chceme něco dělat pro své vlastní účely, dokonce i když se do toho chceme vrhnout celým svým srdcem i duší, protože víme, že nakonec to budeme schopni ovládat a regulovat, síla nadšení a vřelost se často nedostavuje. Pokud jsme tedy neupřímní, máme pocit, že pokud můžeme něco udělat svým vlastním způsobem, potom není důvod poslouchat svého Vnitřního kormidelníka, Nejvyššího. Myslíme si, že když nás použije svým vlastním Způsobem, staneme se otroky a budeme se Mu muset poddat. Avšak v okamžiku, když se staneme upřímnými hledajícími, hluboce nás bolí, děláme-li něco svým vlastním způsobem, aniž bychom se nejprve obrátili na Něj. Jestliže uděláme jen jedinou věc bez Jeho vědomí, Jeho souhlasu, Jeho povolení, Jeho nařízení, cítíme se bídně. Vřelost, energii a sílu dostanou upřímní hledající pouze tehdy, pokud vědí, že dělají něco, aby potěšili a naplnili svého nadřízeného, Nejvyššího.