Jak mohu proměnit své každodenní činnosti v umění?

Sri Chinmoy: Musíš cítit, že každá hodina je jednou stránkou knihy tvého života a ty že studuješ, učíš se nazpaměť a používáš moudrost této stránky ve svém životě. Každou hodinu musíš cítit, že ses naučila jednu stránku knihy svého života. Jakmile do tebe vstoupí moudrost této stránky, objeví se v tobě okamžitě určitá forma tvořivosti. Tvořivost neznamená pouze psaní básní a příběhů. Ne! Tvořivost může být uvnitř srdce člověka; tvořivost se může odehrávat uvnitř tělesného vědomí člověka. Tvořivost znamená určitou formu projevení uvnitř tebe. Jestliže studuješ tuto konkrétní stránku, moudrost, která je tam zaznamenána, se šíří uvnitř tvé bytosti. Tomu se říká tvořivost. Pokud dokážeš cítit, že každá hodina je stránku tvé knihy života a že ty ji studuješ, potom každá tvá činnost bude umění.