Jakým způsobem nám kosmická bohyně Sarasvatí pomáhá v umění?

/Sri Chinmoy Sarasvatí je podle naší indické filozofie matkou umění, matkou hudby, matkou vědění. Hraje na vínu, a když hraje, osvětluje aspirující vědomí lidstva. Ona je tím nejvyšším umělcem, a když její Soucit plyne skrze nějakého člověka, pak přijímá-li tento člověk její Soucitné světlo, stává se nejvyšším umělcem.

Když mi bylo čtrnáct nebo patnáct, Sarasvatí ke mně jednou přišla a hrála nanejvýš oduševněle na svou vínu. Potom rozbila svou vínu na kusy a tyto kusy mi dala. Řekla mi, že vzala veškeré své vědění a veškeré své hudební schopnosti a další schopnosti a vhodila je do mě, avšak pouze tolik, kolik jsem byl schopen přijmout. Snad jsem přijal alespoň trochu moudrosti.