Může nějaký umělec namalovat obrázek vaší zlaté aury?

Sri Chinmoy: Ano, umělec to může udělat velmi krásně. Když jsem byl nedávno na Islandu, setkal jsem se s malířkou, která byla zároveň velmi úspěšným médiem, ačkoliv pokud jde o duchovnost, potřebovala ještě velký pokrok. Ukazoval jsem jí a její skupině, jak se koncentrovat, meditovat a kontemplovat. A zatímco jsem to dělal, viděla mou zlatou auru a mou modrou auru. Seděla přímo přede mnou, a přitom kreslila obrázek mé aury. Musím říci, že jako malířka nakreslila mou auru velmi zdařile.